Anmärkning hos bilprovningen - Vi utför efterkontrollen och sparar tid åt dig
Gick din bil inte igenom besiktningen eller polisens flygande inspektion? Låt Din Verkstad i Kristianstad AB reparera din bil, utföra efterkontrollen och intyga åtgärden, dvs "släcka 2:or". Det betyder att du inte behöver åka tillbaka till Bilprovningen vilket gör att du sparar tid. 

Ackrediterade av SWEDAC
Vi är ackrediterade samt kontrollerade av SWEDAC och rapporterar därmed till Transportstyrelsen. Begreppet ackreditering är ett bevis på kompetens inom ett visst område, i det här fallet provning och kontroll av fordon.

Sekretess vid efterkontroll
Kontrollorganet har sekretessåtagande för hantering av all information som erhålls eller skapas när kontrollarbetet genomförs och denna information lämnas endast ut till uppdragsgivaren.

Konfidentiell information
När det krävs enligt lag får Din Verkstad i Kristianstad AB frisläppa konfidentiell information. Uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.

loading...