Anmärkning hos bilprovningen - Vi utför efterkontrollen och sparar tid åt dig
Gick din bil inte igenom besiktningen eller polisens flygande inspektion? Låt Din Verkstad i Kristianstad AB utföra efterkontrollen och intyga åtgärden, dvs "släcka 2:or". Det betyder att du inte behöver åka tillbaka till Bilprovningen vilket gör att du sparar tid. Kostnaden för efterkontroll är den samma hos oss som hos Bilprovningen eller övriga besiktningsorgan.

Ackrediterade av SWEDAC
Vi är ackrediterade samt kontrollerade av SWEDAC och rapporterar därmed till Transportstyrelsen. Begreppet ackreditering är ett bevis på kompetens inom ett visst område, i det här fallet provning och kontroll av fordon.

Sekretess vid efterkontroll
Kontrollorganet har sekretessåtagande för hantering av all information som erhålls eller skapas när kontrollarbetet genomförs och denna information lämnas endast ut till uppdragsgivaren.

Konfidentiell information
När det krävs enligt lag får Din Verkstad i Kristianstad AB frisläppa konfidentiell information. Uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.

10HW2030E8 107N23LD71 10MSM72FHD 10RHRETRG2 10GJ4UC266 10XKLN4J4H 10SXX4BRQS 10E88REULS 100QJ1599H 10G9LH50YO 10FASZIJ61 107MHC3XXY 105N38KRMO 102TRBFPG5 10XNLR5PQB 10J4D18E9M 10MD0MX7SA 103U1LSBLU 10B8P0WJNE V60_exterior_03 10ZA3N8EIO 10ECDX322J 10VB4TXI2L 10S2NIRLG3 10UPDE4PXE 106IRPPP4T